Minimálna mzda od 1.1.2021

Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. 

V roku 2021 bude platiť minimálna mzda, ktorej výška sa vypočíta podľa automatického vzorca a ktorá bude predstavovať 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. 

V nominálnom vyjadrení ide o sumu 623 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda bude v roku 2021 vo výške 3,580 eura.

RokMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
2020580,00 €3,333 €
2021623,00 €3,580 €
Zvýšenie43,00 €0,247 €

Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce

Minimálna mesačná mzda vo výške 623 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,580 eur sú v roku 2021 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. 

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňov náročnosti práce majú nárok len zamestnanci pracujúci na pracovný pomer. Dohodári pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu, nemajú  nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce.

Od 1.1.2021 sa mení vzorec na výpočet minimálneho mzdového nároku pre konkrétne stupne náročnosti práce. Pre každý stupeň náročnosti práce saminimálny mzdový nárok zvýši o 43 eur oproti minimálnemu mzdovému nároku za rok 2020.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce:

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzdaMinimálna hodinová mzda
1. 1,0623,00 €3,580 €
2.1,2739,00 €4,247 €
3.1,4855,00 €4,914 €
4.1,6971,00 €5,580 €
5.1,81 087,00 €6,247 €
6.2,01 203,00 €6,914 €


Hodinová minimálna mzda v roku  2021 podľa dĺžky pracovného týždňa a stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase
1. 1,03,695 €3,819 €
2.1,24,384 €4,530 €
3.1,45,073 €5,242 €
4.1,65,760 €5,952 €
5.1,86,449 €6,663 €
6.2,07,137 €7,375 €