Mzdové príplatky od 1.1.2021

Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok.

Výšku mzdových zvýhodnení, t. j. príplatkov z prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok legislatívne upravuje § 122 až § 123 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Novelou Zákonníka práce od 1.1.2021 dochádza k zmene pri určovaní výšky mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu. Od roku 2021 sa už nebude výška príplatkov určovať percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale bude sa určovať pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy schválenej pre rok 2021 (t. j. 623 €).

Príplatky za sobotu od 1. januára 2021

1,79 eura – za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi takýto príplatok.

1,61 eura – u zamestnávateľa, u ktorého sa práca pravidelne vykonáva v sobotu a zamestnával k 31. decembru predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nižší príplatok.

Príplatky za prácu v nedeľu od 1. januára 2021

3,58 eura – za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok 100 % minimálnej mzdy za hodinu.

3,22 eura – u zamestnávateľa, u ktorého sa práca pravidelne vykonáva v nedeľu a k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť nižší príplatok.

Príplatky za nočnú prácu od 1. januára 2021

1,43 eura – za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi takýto príplatok.

1,79 eura – ak ide o zamestnanca s rizikovou prácou, má nárok na takýto príplatok.

1,25 eura – u zamestnávateľa, u ktorého prevažuje nočná práca a zamestnáva k 31. decembru predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť (ak nejde o zamestnanca s rizikovou prácou) nižší príplatok.

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2021 stanovená pevnou sumou
Názov mzdového príplatkuPevná suma príplatku v euráchPevná suma zníženého príplatku v eurách
Príplatok za prácu v sobotu1,79 €1,61 €
Príplatok za prácu v nedeľu3,58 €3,22 €
Príplatok za nočnú prácu – nerizikové povolanie1,43 €1,25 €
Príplatok za nočnú prácu – rizikové povolanie1,79 €nie je možné dohodnúť nižšiu sadzbu

Minimálna výška mzdových zvýhodnení – príplatkov v roku 2021 stanovená percentuálnou sadzbou
Názov mzdového príplatkuPercentuálna výška príplatkuVýška príplatku v eurách
Príplatok za prácu vo sviatok – pracovná zmluva100% priemerného hodinového zárobkuPodľa priemerného zárobku*
Príplatok za prácu vo sviatok – dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru100% minimálnej hodinovej mzdy3,58 €

*ak je zamestnanec zamestnaný na pracovnú zmluvu a odmeňovaný minimálnou mzdou, výška príplatku je najmenej 3,58 €/hodinu