Ako požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach

Finančná správa vychádza v ústrety občanom a podnikateľom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach.

Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Týka sa to všetkých daní, vrátane dane z nehnuteľnosti, dane z pridanej hodnoty, alebo daní z príjmov.

Podnikatelia mali aj doteraz možnosť požiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval splnenie povinností, ako napr. vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy, záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 eur, prípadne splnenie ďalších podmienok.

Dlžníci doteraz nemali možnosť požiadať o čerpanie príspevkov z projektu Prvá pomoc, pretože mnohí nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov. Po novom, ak finančná správa povolí podnikateľovi odklad platenia dane alebo povolí zaplatenie dane v splátkach, bude sa na podnikateľské subjekty pozerať ako na subjekty bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj štátnu Prvú pomoc.

Viac informácií o tom ako požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach na tomto linku: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_odkladu-ts