Nepriama novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.7.2021

Novelou č. 186/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon dochádza okrem iného aj k nepriamej novele zákona o DPH. Táto novela nadobúda účinnosť 1.7.2021 a týka sa osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68cb.

Zmena sa týka platobnej schémy pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom dochádza k zmene v § 68cb zákona o dani z pridanej hodnoty. Ide o schému, ktorá sa vzťahuje na tovar, na ktorého dodanie sa mohla uplatniť osobitná úprava import One Stop-Shop, ale neuplatnila sa. Jedná sa teda o tovar, ktorého vlastná hodnota je nižšia alebo rovná 150 € a ktorý zároveň nie je predmetom spotrebnej dane.

Táto úprava je určená pre doručovateľov zásielok ako sú kuriéri, resp. poštoví doručovatelia, ktorí predkladajú colnému úradu tovar na účet osoby, pre ktorú je určený.

Zdroj: www.skdp.sk

Viac na tomto linku: https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/94c39e12c793e903c12586e6006f13be/$FILE/2021_5_Danoviny2021.pdf