Zmena výšky daňového bonusu od 1.7.2021

Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka (zamestnanca, živnostníka ) daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).  

V zmysle schválenej novely zákona o dani z príjmov sa mení s účinnosťou od 1.7.2021 výška daňového bonusu na dieťa nasledovne:

  • pre deti do 6 rokov: 46,44 € mesačne (2 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
  • pre deti nad 6 do 15 rokov: 39,47 € mesačne (1,7 – násobok základnej výšky daňového bonusu),
  • pre deti od 15 do 25 rokov: 23,22 € mesačne (základná výška daňového bonusu).

Viac k uplatneniu a o sumách daňového bonusu na tomto linku: http://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/zamestnanci#ZamestnanecUplatnenieDanovehoBonusu