Kalkulačka na výpočet poistného od 1.1.2022 pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). 

Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2022.

SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné. Takto si vypočíta jednotlivé sumy poistného a tiež celkové poistné, ktoré bude mesačne platiť Sociálnej poisťovni.

Viac na tomto linku:

Sociálna poisťovňa – Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk)