Minimálna mzda od 1.1.2022

V roku 2022 bude platiť minimálna mzda, ktorej výška sa vypočíta podľa automatického vzorca a ktorá bude predstavovať 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy, t.j. 57 % zo sumy 1133 eur.

V nominálnom vyjadrení ide o sumu 646 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda bude v roku 2022 vo výške 3,713 eura.

RokMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
2021623,00 €3,580 €
2022646,00 €3,713 €
Zvýšenie+ 23,00 €+ 0,133 €

Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce

Minimálna mesačná mzda vo výške 646 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,713 eur sú v roku 2022 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. 

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňov náročnosti práce majú nárok len zamestnanci pracujúci na pracovný pomer. Dohodári pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu, nemajú  nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti práce a podľa dĺžky pracovného týždňa:

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzda pri 40 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 40 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase
1. 1,0646,00 €3,713 €3,695 €3,819 €
2.1,2762,00 €4,379 €4,384 €4,530 €
3.1,4878,00 €5,046 €5,073 €5,242 €
4.1,6994,00 €5,713 €5,760 €5,952 €
5.1,81 110,00 €6,379 €6,449 €6,663 €
6.2,01 226,00 €7,046 €7,137 €7,375 €