Minimálne odvody pre SZČO od 1.januára 2022

Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby budú od 1. januára 2022 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne a na zdravotné poistenie.

Splatnosť poistného na sociálne a na zdravotné poistenie pre SZČO za mesiac január 2022 je do 8. februára 2022. Prvý raz budú preto živnostníci a ostatné SZČO platiť novú výšku odvodov v termíne do 8.februára a to poistné za mesiac január 2022.

Sociálne poistenie SZČO:

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvyšuje takto:

• minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje na 7 931 eur.

Minimálne poistné na sociálne poistenie pre SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eur.

Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura.

Zdravotné poistenie SZČO:

Minimálne poistné na zdravotné poistenie pre SZČO od 1. januára 2022 bude 79,31 eur, čo predstavuje 14% z minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 eur. 

Minimálne poistné na zdravotné poistenie SZČO, ktorá je zároveň osobou so zdravotným postihnutím bude vo výške 7% z minimálneho vymeriavacieho základu. Takáto osoba bude platiť minimálne poistné na zdravotné poistenie vo výške 39,65 eur.