Stravovanie zamestnancov a SZČO od 1.5.2022

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 116/2022 Z.z. z 31.marca 2022 o sumách stravného sa s účinnosťou od 1.5.2022 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách podľa § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a predpisov.

Ak pracovná cesta zamestnanca trvá

  • 5 až 12 hodín, výška stravného je 6 eur
  • 12 až 18 hodín, výška stravného je 9 eur
  • Viac ako 18 hodín, výška stravného je 13,70 eur

Zvýšené sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste majú vplyv

  • na výšku príspevku na stravovanie zamestnancov poskytovaného podľa Zákonníka práce
  • na výšku daňových výdavkov na stravovanie, ktoré si samostatne zárobkovo činné osoby s príjmami podľa § 6 odst. 1 a 2 Zákona č. 595/2003 Z.z. zákona o dani príjmu v znení n.z.p. môžu uplatniť v daňových výdavkoch.

Minimálna výška finančného príspevku, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancov ako náhradu na zabezpečenie stravovania v zmysle Zákonníka práce je od 1.5.2022 vo výške 3,30 eur.

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov stravovacími poukážkami, od 1.5.2022 musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Znamená to, že minimálna hodnota stravovacej poukážky od 1.5.2022 musí byť najmenej 4,50 eur, pričom do 30.4.2022 bola minimálna suma stravovacej poukážky 3,83 eur za každú opracovanú smenu.

Viac informácií na týchto linkoch:
Stravovanie podnikateľa v roku 2022 (financnasprava.sk)
Stravovanie zamestnancov (financnasprava.sk)