Blog

Tu nájdete najnovšie ekonomické a daňové správy dôležité pre Vaše podnikanie

 • Sumy životného minima od 1.7.2022
  Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Čítajte viac v článku.
 • Poistné SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2022
  Fyzickým osobám, ktorí odovzdali daňové priznanie do 31.marca 2022 a za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 6798 eur, vzniká od 1. júla 2022 povinné poistenie SZČO. Čítajte viac v článku.
 • Stravovanie zamestnancov a SZČO od 1.5.2022
  S účinnosťou od 1.5.2022 sa Opatrením č. 116/2022 Z.z. 31.marca 2022 zvyšujú sumy stravného pri pracovnej ceste. Zvýšené sumy stravného majú vplyv aj na výšku príspevku na stravovanie zamestnancov poskytovaného podľa Zákonníka práce a na výšku uplatnených daňových výdavkov SZČO. Čítajte viac v článku.
 • Minimálna mzda od 1.1.2022
  Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Minimálna mesačná mzda vo výške 646 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,713 eur sú v roku 2022 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. Čítajte viac v článku.
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
  Po skončení kalendárneho roka je zamestnanec povinný vysporiadať svoju ročnú daňovú povinnosť, ak jeho príjmy presiahli zákonom určenú sumu. Čítajte viac v článku.
 • Kalkulačka na výpočet poistného od 1.1.2022 pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby
  Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Čítajte viac v článku.
 • Nemocenské pri karanténe alebo izolácii od 1.12.2021 – najčastejšie otázky a odpovede
  Pandemická dávka nemocenské od 1. decembra 2021 zaniká. Poistenci, ktorým ošetrujúci lekár uzná dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, budú dostávať štandardnú dávku nemocenské tak, ako je to aj pri iných dôvodoch dočasnej pracovnej neschopnosti (choroba, úraz). Čítajte viac v článku.
 • Minimálne odvody pre SZČO od 1.januára 2022
  Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby budú od 1. januára 2022 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne a na zdravotné poistenie. Čítajte viac v článku.
 • Poistné SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2021
  Fyzickým osobám, ktorí odovzdali daňové priznanie do 31.marca 2021 a za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 6552 eur, vzniká od 1. júla 2021 povinné poistenie SZČO. Čítajte viac v článku.
 • Nepriama novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.7.2021
  Novelou č. 186/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon dochádza okrem iného aj k nepriamej novele zákona o DPH. Čítajte viac v článku.
 • Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni
  V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi škôl dilemu, či sa po ukončení štúdia musia prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky. Čítajte viac v článku.
 • Zmena výšky daňového bonusu od 1.7.2021
  Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka (zamestnanca, živnostníka ) daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby. Čítajte viac v článku.
 • Životné minimum od 1.7.2021
  Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Čítajte viac v článku.
 • Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
  Zákonník práce od 1. marca 2021 zavádza možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie. Čítajte viac v článku.
 • Ako požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach
  Finančná správa vychádza v ústrety občanom a podnikateľom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Čítajte viac v článku.
 • Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca
  Príjem zamestnanca v priebehu kalendárneho roka zdaňuje zamestnávateľ preddavkovo podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmu v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len ZDP) a to pri výplate tohto príjmu (zvyčajne mesačne). Čítajte viac v článku.
 • Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2020
  Každá osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2020 sú vyššie ako 2207,10 €, má povinnosť podať daňové priznanie, alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD. Čítajte viac v článku.
 • Daňový bonus na dieťa
  Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Čítajte viac v článku.
 • Mzdové príplatky od 1.1.2021
  Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok. Čítajte viac v článku.
 • Minimálna mzda od 1.1.2021
  Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Čítajte viac v článku.
 • Poistné SZČO od 1.1.2021
  Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od 1.1.2021 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na zdravotné a na sociálne poistenie. Čítajte viac v článku.
 • Povinnosť uvádzať IČPV
  Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu. Čítajte viac v článku.