Blog

Tu nájdete najnovšie ekonomické a daňové správy dôležité pre Vaše podnikanie

 • Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
  Zákonník práce od 1. marca 2021 zavádza možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie. Čítajte viac v článku.
 • Ako požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach
  Finančná správa vychádza v ústrety občanom a podnikateľom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Čítajte viac v článku.
 • Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca
  Príjem zamestnanca v priebehu kalendárneho roka zdaňuje zamestnávateľ preddavkovo podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmu v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len ZDP) a to pri výplate tohto príjmu (zvyčajne mesačne). Čítajte viac v článku.
 • Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2020
  Každá osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2020 sú vyššie ako 2207,10 €, má povinnosť podať daňové priznanie, alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD. Čítajte viac v článku.
 • Daňový bonus na dieťa
  Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Čítajte viac v článku.
 • Mzdové príplatky od 1.1.2021
  Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za prácu vo sviatok. Čítajte viac v článku.
 • Minimálna mzda od 1.1.2021
  Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Čítajte viac v článku.
 • Poistné SZČO od 1.1.2021
  Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od 1.1.2021 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na zdravotné a na sociálne poistenie. Čítajte viac v článku.
 • Povinnosť uvádzať IČPV
  Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu. Čítajte viac v článku.