Ekonomické služby Trenčín, s.r.o.

Jesenského 7713/12, 911 01 Trenčín / 0905 206 346 / info@estn.sk

Ekonomické služby Trenčín, s.r.o.

Kompletné ekonomické a daňové služby pre Vaše podnikanie

O nás

Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom sústrediť sa na to, čo je dôležité – úspešný chod ich podnikania. Poskytujeme kompletné daňové, ekonomické a účtovnícke služby pre obchodné spoločnosti, výrobné firmy, organizačné zložky zahraničných subjektov pôsobiacich na Slovensku, fyzické osoby a iné subjekty.

Služby, ktoré ponúkame

Daňové poradenstvo

Zastupovanie v riadnom a odvolacom daňovom konaní, poradenstvo pri daňových konaniach na súdoch, daňové priznania fyzických osôb a právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daňová optimalizácia, návrhy riešení, spracovanie stanovísk k účtovným a daňovým otázkam.

Finančné analýzy

Analýzy finančnej situácie podniku, príprava finančných plánov, spracovanie podnikateľského plánu, mesačné reporty pre manažment podniku, výkazy pre banky, spracovanie štatistických a finančných výkazov, iné finančné prehľady podľa požiadaviek klienta.

Vedenie účtovníctva

Vedenia účtovníctva v zmysle platnej legislatívy, podpora interného účtovníka klienta, prehľady hospodárenia v podobe zrozumiteľnej aj pre laika, reporty v slovenskom alebo anglickom jazyku, príprava dokladov a účtovnej závierky k auditu.


Mzdy a personalistiky

Kompletné mesačné spracovanie miezd, spracovanie ročného zúčtovania dane, reporting podľa požiadaviek klienta, vedenie zvereneckého účtu, realizácia platieb a odvodov, vedenie personálnej a mzdovej agendy.

Ostatné administratívne a podporné služby

Pomoc pri zavedení účtovníctva, ak sa klient rozhodne pre interného účtovníka, iné administratívne, ekonomické a účtovnícke služby, možnosť prenosu zaúčtovaných dát na server klienta, preberanie dokladov v sídle klienta, ak si to klient želá.

Daňové poradenstvo

,,Od postu účtovníčky malej obchodnej spoločnosti pred viac ako dvadsiatimi rokmi som ako zamestnanec prešla viacerými pozíciami, získavala som skúsenosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva, daní a auditu. V súčasnosti pôsobím ako daňový poradca. Služby daňového poradenstva poskytujem na základe osvedčenia na výkon daňového poradenstva vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov, číslo licencie 1185/2019.
Orientovať sa v spleti slovenských daňových zákonov a ich neustálych zmien je pre podnikateľov stále náročnejšie, už aj menšie pochybenie má za následok daňové pokuty. Moje služby Vám pomôžu zabezpečiť potrebnú mieru istoty Vášho podnikania pri súčasnom minimalizovaní daňového zaťaženia.“
Ing. Eva Sabová, daňový poradca

Navštívte nás

Pondelok 9:00 – 15:30

Utorok 9:00 – 15:30

Streda 9:00 – 15:30

Štvrtok 9:00 – 15:30

Piatok 9:00 – 13:00